amerikalise.com
amerika lise bize ulaşın
AMERİKA LİSE EĞİTİMİ

Amerika'da Özel Yatılı Lise Programları

AmerikaLise.com olarak ö?rencilerimize en iyi ve en kaliteli yatyly lise programlaryna yerle?tirmeyi amaç edinmi?tir. Baty kyyysynda bulunan California’dan do?a kyyynda bulunan New York’a kadar bütün anla?maly oldu?umuz okullar ö?rencilere en iyi e?itimi ve konaklama hizmeti vermektedir. Biz kurum olarak sadece anla?maly oldu?umuz yüksek kaliteli e?itim ve olanaklar sunan okullarla çaly?maktayyz. Biz okullaryn en kaliteli e?itimi vermesinin yany syra okullary seçerken okullaryn çevre ve imkanlaryny, e?itim aktivitelerini, ö?renci ya?amyny ve di?er bütün detaylary göz önünde bulundurarak seçmekteyiz.  

Amerika ve Kanada’da bulunan bu yatyly lise programlaryna ö?renciler 1 yyldan 4 yyla kadar katylabilirler. Bu programa katylan ö?renciler 1 yyldan daha fazla e?itim almayy tercih ederecek sonrasynda Amerika veya Kanada’da üniversite e?itimlerine devam etmektedir. Bu tercih seçene?ini kullanmayan ö?renciler Amerika’da sadece lise e?itimini tamamlayarak ülkelerine dönmektedir. Amerikalise.com olarak ö?rencilerin en iyi ?ekilde e?itim almalaryny garanti ediyoruz.

Ö?rencileri Amerika lise e?itimlerini bir yada birden fazla akademik dönem olarak seçebilirler. Ayryca ba?lama aylary olarak Ocak yada A?ustos aylaryndan biri seçebilirler.

 

Amerika Yatılı Lise Başvuru Koşulları

Amerika lise programı başvuru tarihleri okula göre değişir. Bazı liseler başvuru tarihlerini Ocak gibi erkenden kapatabilir, bazılarında ise Nisan’a kadar başvurular açıktır. Bu yüzden Amerika lise programında ilk tercihinize yerleştirilmek için başvurunuzu mümkün olduğunca erken yapmanız tavsiye edilir.Copyright © 2018 - www.amerikalise.com